Erntec - Solenergi

Vi på Erntec gillar ny teknik, så valet att erbjuda våra kunder solceller för elproduktion var självklar.

Varför ska man då välja Erntec?

Jo för att vi har både den elektriska kompetensen och auktorisationen som behövs för att få utföra hela installationen samt bra priser på materielet. Vi gör alltså hela installationen från beställning till driftsatt anläggning. Och skulle det vara så att taket är gammalt och behöver bytas innan installation så byter vi även det i en totalentrepenad om så önskas, så ni slipper ringa flera aktörer och samordna detta så inga förseningar och konflikter uppstår, dvs Erntec är en komplett leverantör och installatör av solceller.

Vad ska man köpa?

Vi erbjuder 2 alternativ

Alternativ 1: Nyckelfärdigt, dvs ni ringer oss och beställer er anläggning så tar vi hand om resten. Vi åker ut på plats och mäter samt kontrollerar förutsättningarna för just er anläggning och går igenom med er. Sedan så sköter vi resten så som projektering, montage, installation, ansökningar, kontakter med berörda myndigheter.

Alternativ 2: Materiel, dvs ni har en egen elektriker ni brukar anlita och vill använda er av. Ni ringer och beställer materielet och låter eran elektriker göra installationen, dokumentation m.m samt att ni själva sköter kontakter med berörda myndigheter.

Ekonomi

Priserna på solceller har sjunkit betydligt dom senast 10 åren och nu nått en nivå som gör det ekonomiskt att ivestera i en egen solcellsanlägging. Idag kan man ansöka om investeringsstöd för installationen av solceller, det är på 20% av kostnaden, dvs kostar installationen 100.000kr så får man alltså 20.000kr i bidrag. Man kan även ansöka om ROT-avdrag på installationen och då har skatteverket räknat fram en schablon på 9% på totalkostnaden (arbetskostnaden motsvarar ca 30% av totalkostnaden och sedan 30% på det blir 9%) 100.000kr x 30% x 30%=9000kr.
Idag så får man även en skattereduktion på 60öre per producerad kWh, dock högst 30.000kWh/år vilket motsvarar 18.000kr i skattereduktion.
En solcellsanläggning har idag en payoff tid på mellan 8-14år beroende på storlek, placering m.m. En anläggning med 14 års payoff ger 7% i avkastning på investerat kapital och en med 8 års payoff ger 12,5%, jämför det med räntan på dagens sparkonton! Solceller är alltså även lönsamt att låna till då det nu även är flera banker som erbjuder solcellslån till förmånliga räntor (ofta under 2%).

 

070-77 29 400

Ring oss när ni ska investera i solceller!

© Copyright Erntec AB 2020